Omnienergy

Na čo Propán a Propán/Bután?

Príprava
jedla

 • varenie
 • grilovanie

Príprava tepla
a teplej vody

 • ústredné kúrenie
 • terasový ohrievač
 • plynový krb
 • mobilný ohrievač do domu/bytu

Kempovanie

 • plynové chladničky
 • plynové lampy
 • plynový varič

Výrobe
elektrickej energie

 • plynová elektrocentrála ako záložný zdroj alebo pri práci na záhrade

Práce
na záhrade

 • kosenie
 • drvenie dreva
 • štiepanie dreva
 • čistenie tlakovou vodou
 • opaľovanie trávy (ničenie buriny napr. medzi zámkovou dlažbou)

Práce
v dieľni

 • opaľovanie starých náterov
 • spájkovanie
Propán-bután je BEZPEČNÝ

Propán-bután je horľavý, avšak bezpečný zdroj energie pri dodržaní všetkých pravidiel určených pre manipuláciu s ním.

Propán-bután je EKOLOGICKÝ

Propán-bután horí bez životnému prostrediu nebezpečných exhalátov, neprodukuje zdraviu škodlivý dym alebo nerozpustné sadze. LPG neohrozuje ani spodné vody alebo ani pôdu, je netoxický a môže byť použitý v chránených oblastiach.

Propán-bután je ÚSPORNÝ

Propán-bután je uskladňovaný v zásobníkoch, ktoré môžu byť umiestnené aj v zemi alebo na nevyužívaných častiach vášho pozemku, čím šetria miesto. Môžete ho kombinovať s inými zdrojmi tepla ako solárne panely, tepelné čerpadlá a pod.

Propán-bután je MOBILNÝ

Propán-bután je prepravovaný k spotrebiteľovi v autocisternách alebo v prenosných tlakových nádobách (fľašiach), čím je plyn dosiahnuteľný kdekoľvek a kedykoľvek.

Propán-bután je NEZÁVISLÝ

Propán-bután nie je dopravovaný diaľkovodmi z jedného zdroja. V prípade, že nehnuteľnosť nie je napojená na siete, propán-bután poskytne plný komfort, je ideálny na výrobu elektrickej energie, tepla, či na chladenie.