Omnienergy

O nás

  • sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť
  • tvoríme tím ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti LPG
  • našim partnerom je spoločnosť primagas, ktorá je súčasťou najväčšieho dodávateľa LPG na svete a spoločnosť SOL pri dodávkach technických plynov.
  • máme kvalitný tím zákazníckeho servisu, ktorý je vždy ochotný poradiť pri používaní LPG
  • naše produkty kontrolujeme na kvalitu, tak aby ste dostali to čo požadujete
  • zásobníky a plynové fľaše sú podrobované pravidelným skúškam a kontrolám, aby sme si boli istý, že sú úplne bezpečné.

História

09/2014

1. septembra 2014

Založenie spoločnosti.

01/2015

1. januára 2015

Získanie oprávnení pre podnikanie s plynom.

02/2015

1. februára 2015

Začiatok partnerstva so spoločnosťou Primagas.

03/2015

1. marca 2015

Prvý zákazník na dodávku plynu do zásobníkov.

04/2015

1. apríla 2015

Otvorenie distribučného skladu.

05/2015

1. mája 2015

Prvý zákazník na dodávku plynu vo fľašiach.

03/2016

1. marca 2016

Zahájenie distribúcie výrobkov spoločnosti Enders.

05/2017

1. mája 2017

Zahájenie distribúcie výrobkov spoločnosti Greengear a Universal Innovations.

09/2017

1. septembra 2017

Otvorenie ďalšieho distribučného skladu.

05/2018

1. mája 2018

Zmena loga spoločnosti.